دیده بان تجارت، قلب تجارت شما 09178295849
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ارتباط با ما

989178295849+

ضمانت نامه بانکی

ضمانت بانکی یکی از ابزارهای مهم در بازرگانی خارجی است که برای تضمین اجرای تعهدات مالی و تجاری بین طرفین قرارداد استفاده می‌شود. این ضمانت‌نامه‌ها معمولاً توسط بانک‌ها صادر می‌شوند و به صورت رسمی تعهد می‌کنند که در صورت عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین قرارداد، بانک مبلغ مشخصی را به طرف دیگر پرداخت خواهد کرد. ضمانت نامه بانکی تأمین کالا در تجارت بین‌المللی نقش بسیار مهمی در اطمینان‌بخشی به طرفین قرارداد دارد.

ضمانت‌نامه‌ها به اشکال مختلفی وجود دارند و هر یک برای شرایط خاصی طراحی شده‌اند. در ادامه، به توضیح انواع اصلی ضمانت‌نامه‌های تأمین کالا می‌پردازیم.

ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت (Advance Payment Guarantee):

 • تعریف: این ضمانت‌نامه بانکی تضمین می‌کند که اگر فروشنده پس از دریافت پیش‌پرداخت کالا یا خدمات را طبق قرارداد تحویل ندهد، بانک مبلغ پیش‌پرداخت را به خریدار بازگرداند.
 • کاربرد: معمولاً در قراردادهایی که خریدار مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده می‌پردازد استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که فروشنده به تعهدات خود عمل خواهد کرد.

ضمانت‌نامه پرداخت (Payment Guarantee):

 • تعریف: این ضمانت نامه تضمین می‌کند که اگر خریدار وجه کالا یا خدمات را در زمان مقرر پرداخت نکند، بانک مبلغ مورد نظر را به فروشنده پرداخت خواهد کرد.
 • کاربرد: برای اطمینان از دریافت وجه توسط فروشنده در مواردی که فروشنده کالا یا خدمات را ارائه کرده ولی هنوز پرداخت صورت نگرفته است، استفاده می‌شود.

ضمانت‌نامه حسن انجام کار (Performance Guarantee):

 • تعریف: تضمینی است که فروشنده یا پیمانکار تعهدات خود را مطابق قرارداد انجام خواهد داد. در صورت عدم انجام تعهدات، بانک مبلغ مشخصی را به خریدار یا کارفرما پرداخت می‌کند.
 • کاربرد: این نوع ضمانت‌نامه معمولاً در پروژه‌های بزرگ و قراردادهای طولانی‌مدت استفاده می‌شود، جایی که عملکرد صحیح و به‌موقع فروشنده یا پیمانکار بسیار حائز اهمیت است.

ضمانت‌نامه تامین کالا (Supply Guarantee):

 • تعریف: یک تضمین است که در آن فروشنده کالاهای مورد توافق را طبق شرایط قرارداد به خریدار تحویل خواهد داد. در صورت عدم تحویل کالاها یا تحویل ناقص، بانک مسئولیت پرداخت خسارت به خریدار را برعهده می‌گیرد.
 • کاربرد: در قراردادهای تأمین کالاهای فیزیکی، به ویژه در تجارت بین‌المللی که مسافت‌های طولانی و تفاوت‌های زمانی و قانونی وجود دارد، استفاده می‌شود.

ضمانت‌نامه اعتبار اسنادی (Letter of Credit):

 • تعریف: یک تعهد بانکی است که بانک متعهد می‌شود مبلغ مورد نظر را به فروشنده پرداخت کند، مشروط بر اینکه فروشنده اسناد مشخص شده در اعتبار اسنادی را ارائه دهد.
 • کاربرد: برای تأمین مالی معاملات تجاری بین‌المللی استفاده می‌شود و به فروشنده اطمینان می‌دهد که پرداخت در صورت تحویل اسناد صحیح انجام خواهد شد.

ضمانت‌نامه رفع نقص (Warranty Guarantee):

 • تعریف: این ضمانت‌نامه بانکی تضمین می‌کند که کالاهای تحویل داده شده مطابق با مشخصات و استانداردهای قرارداد باشند. در صورت وجود نقص یا خرابی، فروشنده موظف به رفع نقص یا تعویض کالا خواهد بود و در غیر این صورت، بانک خسارت مربوطه را به خریدار پرداخت خواهد کرد.
 • کاربرد: در مواردی که کیفیت و مشخصات فنی کالا اهمیت زیادی دارد و احتمال وجود نقص یا خرابی در کالا وجود دارد، استفاده می‌شود.

نکات مهم در استفاده از ضمانت‌نامه‌های تأمین کالا

 1. دقت در ارائه مدارک: تمامی مدارک باید به‌روز، کامل و معتبر باشند. هرگونه نقص یا ابهام می‌تواند فرآیند بررسی و صدور ضمانت نامه بانکی را به تاخیر بیاندازد
 2. بررسی دقیق مفاد ضمانت‌نامه: شرایط و مفاد ضمانت‌نامه باید به دقت بررسی شود تا تمامی نیازهای طرفین را پوشش دهد.
 3. اعتبار بانک: انتخاب یک بانک معتبر و با سابقه برای صدور ضمانت‌نامه بسیار مهم است.
 4. مدت زمان اعتبار: مدت زمان اعتبار ضمانت‌نامه باید به گونه‌ای باشد که کل دوره اجرای قرارداد را پوشش دهد.
 5. هزینه‌ها: هزینه‌های مربوط به صدور و نگهداری ضمانت‌نامه‌ها باید در قرارداد مشخص و مورد توافق قرار گیرد.

با در نظر گرفتن این موارد، ضمانت نامه بانکی تأمین کالا می‌توانند به شکل موثری ریسک‌های مرتبط با اجرای قراردادها را کاهش و اطمینان بیشتری به طرفین قرارداد ارائه دهد.

مدارک لازم برای دریافت ضمانت نامه بانکی تجاری

مدارک هویتی:

 • کپی کارت ملی و شناسنامه برای اشخاص حقیقی.
 • مدارک ثبت شرکت و اساسنامه برای اشخاص حقوقی.
 • معرفی‌نامه رسمی از شرکت (برای مدیران و نمایندگان شرکت‌ها).

مدارک مالی:

 • صورت‌های مالی حسابرسی شده.
 • گزارش‌های مالیاتی.
 • گردش حساب بانکی.
 • پیش‌نویس قرارداد مربوط به پروژه یا معامله تجاری.

مدارک مربوط به پروژه یا معامله:

 • کپی قرارداد یا پیش‌قرارداد بین طرفین.
 • برنامه زمانی اجرای پروژه یا تحویل کالا.
 • مشخصات فنی کالا یا خدمات.
 • مستندات مربوط به تایید انجام تعهدات (در صورت وجود).

وثیقه ها و تضمین ها:

 • اموال غیر منقول (مثل ملک یا زمین).
 • سپرده‌های نقدی.
 • ضمانت‌نامه‌های دیگر (در صورت نیاز).
 • مدارک مربوط به وثیقه ارائه شده (مثل سند مالکیت).

سایر مدارک:

 • فرم درخواست ضمانت نامه بانکی که توسط بانک ارائه می‌شود.
 • نامه‌های معرفی و توصیه‌نامه‌ها (در صورت وجود).
 • مدارک حقوقی مرتبط با قرارداد یا پروژه.

مراحل صدور ضمانت نامه بانکی تجاری

 1. انتخاب نوع ضمانت‌نامه: متقاضی باید نوع ضمانت‌نامه مورد نیاز خود را مشخص کند. انواع مختلف ضمانت‌نامه‌های تجاری شامل تضمین بانکی پرداخت، پیش‌پرداخت،  حسن انجام کار، شرکت در مناقصه و غیره می‌شوند.
 2. درخواست ضمانت نامه بانکی: متقاضی باید به بانک مورد نظر مراجعه کرده و درخواست رسمی برای صدور ضمانت‌نامه را ارائه دهد. این درخواست معمولاً به صورت کتبی و با استفاده از فرم‌های استاندارد بانک انجام می‌شود.
 3. ارائه مدارک لازم: متقاضی باید مدارک لازم برای بررسی درخواست را به بانک ارائه دهد. این مدارک شامل مدارک هویتی، مدارک مالی، قراردادها و اطلاعات مربوط به پروژه یا معامله تجاری است.
 4. بررسی و ارزیابی درخواست: بانک درخواست و مدارک ارائه شده را بررسی می‌کند. این بررسی شامل ارزیابی اعتبار مالی متقاضی، شرایط قرارداد و نوع ضمانت‌نامه مورد درخواست می‌شود. در این مرحله، بانک ممکن است درخواست مدارک یا اطلاعات تکمیلی کند.
 5. تصویب و تعیین شرایط ضمانت‌نامه: در صورت تایید درخواست، بانک شرایط و مفاد ضمانت‌نامه را تعیین می‌کند. این شرایط شامل مبلغ ضمانت‌نامه، مدت زمان اعتبار، هزینه‌های مربوطه و وثایق مورد نیاز می‌شود.
 6. امضای قرارداد ضمانت نامه بانکی: پس از توافق بر سر شرایط ضمانت‌نامه، قراردادی بین بانک و متقاضی تنظیم و امضا می‌شود. این قرارداد شامل تمامی شرایط و تعهدات طرفین است.
 7. صدور ضمانت‌نامه: بانک پس از امضای قرارداد و دریافت وثایق مورد نیاز، ضمانت‌نامه را صادر کرده و به ذینفع (طرف دیگر قرارداد تجاری) ارائه می‌دهد.

با پیروی از این مراحل و ارائه مدارک لازم، می‌توان به‌طور مؤثر و کارآمد ضمانت‌نامه تجاری دریافت کرد و ریسک‌های مربوط به اجرای قراردادها را به حداقل رساند.

ویژگی‌های ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه‌های بانکی دارای ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی هستند که آن‌ها را از قراردادهای پایه‌ای متمایز می‌کند. در ادامه، به خصوصیات اصلی ضمانت نامه بانکی و تفاوت‌های آن‌ها با قراردادهای پایه‌ای می‌پردازیم:

 • تعهد غیر شرطی (Unconditional Commitment): ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولاً تعهدات غیرشرطی هستند، به این معنی که بانک متعهد به پرداخت مبلغ مشخص شده در ضمانت‌نامه به ذینفع است، بدون توجه به اختلافات احتمالی بین طرفین قرارداد اصلی.
 • محدودیت زمانی (Time-Limited): تضمین بانکی دارای مدت زمان مشخصی است که طی آن بانک متعهد به انجام تعهدات خود است. پس از انقضای مدت اعتبار، تعهدات بانک پایان می‌یابد.
 • مبلغ ثابت (Fixed Amount): معمولاً شامل یک مبلغ ثابت هستند که بانک به آن متعهد است. این مبلغ نمی‌تواند تغییر کند مگر با توافق قبلی طرفین و بانک.
 • قابلیت انتقال (Transferability): برخی از تیم تضمین‌ها ممکن است قابل انتقال به شخص ثالث باشند، اما این امر نیاز به موافقت بانک دارد.
 • نیاز به وثیقه (Collateral Requirement): بانک‌ها معمولاً برای صدور تضمین‌ها از متقاضیان وثیقه یا ضمانت‌های دیگری درخواست می‌کنند تا ریسک خود را کاهش دهند.
 • خدمات بانکی استاندارد (Standardized Banking Service): بر اساس قالب‌ها و استانداردهای مشخص بانکی صادر می‌شود که در سطح بین‌المللی نیز شناخته شده و معتبر است.

مزایای استفاده از این تضمین

کاهش ریسک:

ضمانت نامه بانکی ریسک‌های مالی و اجرایی در قراردادهای تجاری را کاهش می‌دهد و باعث اطمینان طرفین قرارداد می‌شود.

افزایش اعتماد:

وجود یک بانک معتبر به عنوان ضامن، اعتماد بین طرفین قرارداد را افزایش می‌دهد و احتمال همکاری موفق را بیشتر می‌کند.

تسهیل تجارت بین‌المللی:

با استفاده از تضمین‌های بانکی، تجارت بین‌المللی با اطمینان بیشتری انجام می‌شود و مسائل مربوط به تفاوت‌های قانونی و مالی بین کشورها کمتر می‌شود.

در این فرایند دریافت تضمین بانکی، بانک نقش اصلی را ایفا می‌کند و متقاضی باید اطلاعات و مدارک مورد نیاز را به بانک ارائه دهد.

تفاوت‌های ضمانت نامه بانکی با قرارداد پایه‌ای

ماهیت تعهد:

ضمانت‌نامه بانکی: تعهدی مستقل و جدا از قرارداد اصلی است که بانک به عنوان ضامن به ذینفع می‌دهد. این تعهد بر اساس توافق بین بانک و متقاضی (ضمانت‌خواه) است.

قرارداد پایه‌ای: تعهدی مستقیم بین دو طرف (مانند فروشنده و خریدار) است که شرایط و مفاد اجرایی بین آن‌ها را مشخص می‌کند.

طرفین درگیر:

ضمانت‌نامه بانکی: شامل سه طرف اصلی است – بانک (ضامن)، متقاضی (ضمانت‌خواه) و ذینفع.

قرارداد پایه‌ای: شامل دو طرف اصلی است – طرف اول و طرف دوم قرارداد (مانند خریدار و فروشنده).

هدف:

ضمانت‌نامه بانکی: هدف اصلی اطمینان‌بخشی و کاهش ریسک برای ذینفع در صورت عدم انجام تعهدات توسط طرف دیگر است.

قرارداد پایه‌ای: هدف اصلی تعیین شرایط و تعهدات اجرایی بین دو طرف در رابطه با یک پروژه یا معامله خاص است.

استقلال:

ضمانت‌نامه بانکی: مستقل از قرارداد پایه‌ای است و بانک ملزم به پرداخت مبلغ مورد نظر است، حتی اگر اختلافی در قرارداد پایه‌ای وجود داشته باشد.

قرارداد پایه‌ای: وابسته به شرایط و اجرای تعهدات طرفین است و هر گونه اختلاف در آن باید بر اساس مفاد قرارداد حل و فصل شود.

مدت اعتبار:

ضمانت‌نامه بانکی: دارای مدت اعتبار مشخصی است که معمولاً کمتر از مدت قرارداد پایه‌ای است.

قرارداد پایه‌ای: مدت زمان اعتبار بر اساس توافق طرفین بوده و ممکن است طولانی‌تر باشد و شرایط متفاوتی را پوشش دهد.

نتیجه‌گیری

تضمین‌های بانکی ابزارهای مالی قدرتمندی هستند که برای ضمانت تعهدات مالی و اجرایی در معاملات تجاری استفاده می‌شوند. این ضمانت‌نامه‌ها با ویژگی‌هایی مانند تعهد غیرشرطی، محدودیت زمانی، و نیاز به وثیقه، اطمینان بیشتری به طرفین قرارداد می‌دهند.

در مقایسه با قراردادهای پایه‌ای، تضمین‌های بانکی تعهدات مستقلی را ارائه می‌دهند که به ذینفع اطمینان می‌دهد حتی در صورت بروز اختلافات قراردادی، بانک به تعهدات خود عمل خواهد کرد. این ویژگی‌ها تضمین‌های بانکی را از قراردادهای پایه‌ای متمایز می‌کند و نقش حیاتی در مدیریت ریسک‌های تجاری ایفا می‌کنند.

شرکت بازرگانی دیده بان تجارت با سالها تجربه و تخصص کافی در زمینه ضمانت نامه بانکی می تواند از هرگونه ریسک های ناشی از جلوگیری کند. جهت دریافت مشاوره های تخصصی از طریق شماره‌تلفن: 09178295849 با ما در تماس باشید.

سوالات متداول

ضمانت‌نامه بانکی تضمین می‌کند که اگر فروشنده پس از دریافت پیش‌پرداخت کالا یا خدمات را طبق قرارداد تحویل ندهد، بانک مبلغ پیش‌پرداخت را به خریدار بازگرداند.

قدم اول افتتاح حساب بانکی است، سپس باید تمکن مالی ضمانت خواه بررسی شود. در گام سوم اصالت قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن ضمانت نامه بانکی صادر می‌شود.

برای صدور تضمین بانکی باید مدارک مورد نیاز آماده باشد سپس مدت زمان اعتبار تعیین می‌شود همچنین هزینه‌های مندرج در قرارداد باید مورد تایید قرار بگیرد.

مقدار کارمزد بستگی به مفاد قرارداد تضمین دارد و به ازای طلا، اوراق بهادار و سفته متفاوت است. این مبالغ از 50000 تومان برای تضمین نقدی مقطوع شروع می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *