دیده بان تجارت، قلب تجارت شما 09178295849
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ارتباط با ما

989178295849+

کد ساتا و منشا ارزی در واردات کالا

در تجارت بین‌المللی، واردات کالا نقش حیاتی در تأمین نیازهای داخلی و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این راستا، کشورها نیازمند سیستم‌های کارآمدی برای مدیریت و نظارت بر فرآیند واردات هستند. یکی از این سیستم‌ها در ایران، کد ساتا (سامانه ارز و تامین اعتبار) است که برای کنترل و مدیریت منشا ارزی واردات کالاها طراحی […]

ضمانت نامه بانکی

ضمانت بانکی یکی از ابزارهای مهم در بازرگانی خارجی است که برای تضمین اجرای تعهدات مالی و تجاری بین طرفین قرارداد استفاده می‌شود. این ضمانت‌نامه‌ها معمولاً توسط بانک‌ها صادر می‌شوند و به صورت رسمی تعهد می‌کنند که در صورت عدم انجام تعهدات توسط یکی از طرفین قرارداد، بانک مبلغ مشخصی را به طرف دیگر پرداخت […]